ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך

אני נשאל רבות, "מהו ייפוי כח מתמשך" ?

לא אחת, נאמר לי שזה נשמע כמו אחד מהאישורים הדרושים לביצוע עסקת מקרקעין. זה כמובן לא נכון, אך למי שאינו עוסק בעריכת דין, המונחים יכולים לעיתים לבלבל ולהישמע אותו דבר. לכן למען הסדר הטוב, אתחיל מהסבר קצרצר על קצה המזלג :

"ייפוי כח בלתי חוזר" – בעסקאות מקרקעין, במסגרת הליכי ביצוע העסקה, מפקיד המוכר בידי עורך הדין של הקונה, ייפוי כח בלתי חוזר, מדובר בייפוי כח המאפשר לרוכש, להשלים את הליכי העברת הבעלות על המקרקעין בפנקסי המקרקעין, עם סיום התחייבויות הצדדים לעסקה, מבלי להזדקק לאישור המוכר (הרשום עדיין כבעלים בפנקסי המקרקעין).
"ייפוי כח מתמשך" – מסמך המתועד ומופקד אצל האפוטרופוס הכללי, המאפשר לכל אדם, בהתייעצות עם עורך דין מוסמך לתחום, לנסח הוראות ברורות לגבי מי ינהל עת ענייניו וכיצד, אם חס וחלילה ייקלע למצב בו הוא לא יוכל להבין בדבר. (המינוח המשפטי המגדיר מצב בו אדם אינו בהכרה או אינו מסוגל לתקשר וכד').

כפי שאני רואה זאת, עריכת ייפוי כח מתמשך איננה נופלת בחשיבותה מעריכת ביטוח חיים או ביטוח אחריות מקצועית וכד'. זהו תכנון סיכונים וניהלם מראש באופן מושכל המאפשר גמישות רבה בהמשך תפקודן התקין של התלויים בעורך הייפוי הכח המתמשך עם חוסר יכולתו להבין בדבר. 

לכל אותם שהבינו מהו ייפוי הכח המתמשך, אך חוששים או נמנעים מעיסוק בשאלות הבריאותיות הפיזיות או הנפשיות, שלהם או של הקרובים להם, מסיבות שונות (לעיתים אף מחשש שעצם העיסוק התיאורטי בכך, יגרום לכך להתגשם במציאות) ולאלו שעדיין אינם מכירים את המכשיר החשוב הזה, אנסה לפשט ככל הניתן את אחד מהחידושים החשובים שחוקקו בשנים האחרונות כתוספת לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, והוא פרק ייפוי הכח המתמשך. (לצורך הנוחות בלבד אתייחס לבני האדם, גברים ונשים כאחד בלשון זכר) :

ניתן לומר שכפי שצוואה שעורך אדם מביאה לידי ביטוי את רצונו לאחר מותו, ייפוי כח מתמשך, מביא לידי ביטוי את רצונו של אדם (הממנה) בעודו בחייו, באופן ממוסמך ומתועד כמסמך הנחיות המוכן למצב בו חלילה תמנע ממנו באופן זמני או קבוע, היכולת לבטא את רצונותיו בעניינים שוטפים הקשורים לנכסיו (ולעניין זה נכסיו הם בריאותו הפיזית, הנפשית, טובת משפחתו, קרוביו, נכסים מוחשיים וכד'). כך, במצב בו האדם הממנה נמצא חלילה בחוסר יכולת להבין בדבר, ייכנס לפעולה ייפוי הכח המתמשך -אותו מסמך הנחיות מפורט שהכין הממנה בעצמו בסיוע עורך הדין, מסמך המשקף את רצון הממנה ! בכל הקשור לנכסיו. הממנה יבחר מי יהיה מיופה הכח (בהסכמתו כמובן) אשר יפעל לפי הנחיות ברורות שקבע הממנה, טרם כניסתו למצב בו לא יוכל להבין בדבר. הממנה אף יוכל לקבוע כיצד יש לקבוע כי אינו מסוגל להבין בדבר (עו"ד, רופא משפחה וכד'). 
כאן חשוב להדגיש, מדובר בהליך הפיך ! הממנה לא מאבד את יכולתו להחליט בקשר לעצמו או לנכסיו לעד. לממנה האפשרות להחליט לכמה זמן יהיה תקף כתב המינוי וכיצד יוארך אם יידרש ואף עם חזרתו לתפקוד תקין, יוכל הממנה לבטל את המינוי באופן מיידי בהודעה למיופה הכח (המינוי יתבטל מרגע מתן ההודעה).  
כך לאדם ניתנת האפשרות בעודו במצב המאפשר לו להבין בדבר ולקבל החלטות, לקבוע ולתעד בכתב את רצונו בכל הקשור להמשך התקין של ניהול נכסיו, להגדיר מראש את רצונו באשר לסוג הטיפולים הרפואיים שהוא מבקש שיבצעו בו או שלא יבוצעו.

הכנתו של ייפוי כח מתמשך מבעוד מועד, תיצור וודאות באשר לרצון הממנה ותאפשר את המשך ניהול ענייניו באופן המיטבי ביותר. יתרון חשוב נוסף לייפוי הכח המתמשך הוא שכניסתו לתוקף איננה דורשת את מעורבותו של בית המשפט בניגוד להליך מינוי אפוטרופוס, עובדה זו, הופכת את יצירת ייפוי הכח המתמשך לנגיש יותר וגמיש בהפעלתו.
הכנתו של ייפוי הכח המתמשך, דורשת מיומנות ואין להקל בה, תהליך הכנת המסמך על ידי עורך הדין שהוסמך לכך, דורש מפגש הכירות עם הממנה, רצוי בסביבתו הטבעית ואף עם מיופה הכח להבנת צרכי הממנה ומתן מענה רחב ככל הניתן לצרכים אלו לכתידרש הפעלת ייפוי הכח המתמשך.

ודבר נוסף שחשוב להדגיש, ייפוי כח מתמשך, איננו צוואה. הוראותיו חלות כאשר האדם עוד בימי חייו אך כאמור, אינו מסוגל להבין בדבר, זוהי הגדרה רחבה מאוד למצבים רפואיים שחלקם הפיכים וחלקם לא. 
הכנת יפוי כח מתמשך, איננה פוטרת מהכנת צוואה. על אדם המעוניין להוריש את נכסיו לפי צוואה ולא לפי הוראות החוק החלות כברירת מחדל, לערוך צוואה כדין.
צוואה זו תיכנס לתוקפה עם פטירתו של האדם המצווה והוראותיה יגברו על כל הוראות יפוי הכח המתמשך כמובן. (הוראות החוק מסדירות את תקופת הזמן בה מתאפשרות פעולות לפי הוראות ייפוי הכח המתמשך, טרם כניסתה לתוקף של הצוואה).

מקווה שהסבר מתומצת זה, עושה מעט סדר בדברים ומכאן קל יותר להתקדם לעריכת יפויי הכח המתמשך.

אשמח לייעץ באופן מפורט יותר ולפי צרכים אישיים.

ניתן ליצור עימי קשר בטלפון הנייד או באמצעות שליחת הפרטים. 

בריאות שלמה. 

Scroll to Top
גלילה למעלה